z9aroma

เช็ค!! สาเหตุ นกเขาไม่ขัน..

เช็ค!! สาเหตุ นกเขาไม่ขัน..

เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุ

ที่ส่งผลต่ออาการกับอวัยวะเพศชาย

ทั้งทางตรงและทางอ้อม

  • อายุมากขึ้น และมีโรคประจำตัว
  • ขาดการออกกำลังกาย
  • ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่เป็นประจำ
  • ความเครียด ความเหนื่อยล้า

.

แต่จะดีกว่าไหม..ถ้าปล่อยนก!!
แล้วเรียกกลับมาฟื้นขึ้นมาใหม่ได้?

ด้วยน้ำมันนวด Z9 AROMA!!